ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

BAŞKALE

VAN İLİ BAŞKALE İLÇESİ
BAŞKALE İLÇE TANITIM
 Van iline bağlı bir ilçedir. 
Başkale Fotoğrafları
BAŞKALE İLÇE TARİH

BAŞKALE RESİMLER
BAŞKALE FOTOĞRAFLAR
BAŞKALE MANZARALAR
BAŞKALE GÖRÜNTÜLER
BAŞKALE TANITIM
BAŞKALE TARİH
BAŞKALE COĞRAFYA
BAŞKALE
VAN BAŞKALE
BAŞKALE TARİHİ
Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme idi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdi. Sonraları Romalılar ile Partlar arasında bir sınır bölgesi olan Başkale, İ.S. 3. yüzyılda Sasaniler´in, 6. yüzyılda Bizanslılar´ın eline geçti. 645´te ki Arap işgalinden sonra da yerel Ermeni beylerinin yönetiminde kaldı.
Başkale Fotoğrafları
 1100´lerde kurulan Sökmenliler´e (Ahlat Şahlar) bağlandı, 1245´te Moğol saldırısına uğrayan yöre kısa sürede yerel beylerin yönetiminde kaldıktan sonra 1386´da Timur´un ardından Karakoyunlular´ın, 16. yüzyıl başlarında Safeviler´in egemenliğine girdi. Başkale yöresinin kesin olarak Osmanlı Devletine bağlanması Kanuni Sultan Süleyman döneminde l6,yüzyıl ortalarına rastlar. Eskiden Kotur-Elbak adıyla anılan yöre 19. yüzyıl sonlarında Van vilayetinin Hakkari sancağına bağlı Elbak (Elbak) kazasının sınırları içerisinde idi. Kazanın adı Cumhuriyet döneminde Başkale olarak değiştirildi.
Başkale Fotoğrafları
BAŞKALE İLÇE COĞRAFYA
Yüzölçümü 2599 km2, denizden yüksekliği 2400 m, ortalama karla kaplı gün sayısı 140 gün, enlem 38.03, boylam 41.01. Ortalama sıcaklığı 5.8oC. Van´a uzaklığı 120 km olan Başkale Van´ın Güneydoğusunda yer alır. İspiriz dağı eteklerine kurulmuştur.
Kuzeyinde Van´a bağlı Özalp, doğusunda Türk-İran sınırı, güneyinde Hakkari’ye bağlı Yüksekova, batısında ise Van´a bağlı Gürpınar ilçesi bulunmaktadır. Van ilinin güneydoğusunda yer alan ilçe toprakları çok dağlık ve engebelidir. 
Başkale Fotoğrafları
Kuzey-güney doğrultulu yüksek dağ dizileri arasındaki bir vadiden oluşur. Doğu kesimi Yiğit dağı olarak bilinen Haravil Dağı (3468 m) Batı kesimini Başkale Dağı adıyla anılan İspiriz Dağı ( 3668 m.), Güneybatı kesiminde Gökdağ (3604 m.) engebelindedir. Dicle Nehri’nin en önemli kollarından olan Büyük Zap Suyu, Haravil Dağı ile doruğu ilçe sınırları dışında kalan Mengene Dağı yamaçlarından doğan suların birleşmesiyle oluşur. Bu akarsuyun derin vadisi tabanında bazı dar düzlükler vardır.
Başkale Fotoğrafları
BAŞKALE İLÇE NÜFUS
İlçe merkezinin nüfusu “12942” [Erkek=7129, Kadın=5813], Belde ve Köy Nüfusu “48429” [Erkek=24198, Kadın=24231]’dur. İlçemizin köylerle birlikte toplam Nüfusu ise “61371” dir…(Nüfus Bilgileri 2010 yılı ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI’ından alınmıştır)
Başkale Resimleri
Merkez Bucak ile Albayrak bucağı dahil toplam 62 köyü ve 70 mezrası vardır. Küçük büyük 70 mezraya sahiptir. Merkezde 4 mahalle bulunmaktadır. Bunlar Çarşı, Tepebaşı, Yeni Mah. Hafıziye (Kale) mahalleleridir.
BAŞKALE İLÇE EKONOMİ

Başkale ilçesi halkının ana geçim kaynağı hayvan yetiştiriciliğidir. Özellikle koyun beslenir. Gerek iç gerek dış pazarlara canlı hayvan satılır. Bitkisel üretim iklim şartları nedeniyle gelişmemiştir. Bundaki en önemli etmen bitkisel üretime elverişli toprakların çok az olması ve iklimin sertliğidir. Buğday, arpa ve patates en önemli ürünleridir.
371900 küçükbaş 11500 büyükbaş 25790 kıl keçisinin bulunduğu ilçede halkın çoğunluğunun geçim kaynağı hayvancılıktır. Toprakları geniş bir vadi halinde olan ilçenin Zap nehrinin ayaklarına yataklık etmesi ayrı bir özelliğidir. İlçenin tarım alanı 35534 hektardır.
BAŞKALE İLÇE NÜFUS
Yıllara göre ilçe nüfus verileri
Yıllar
Merkez
Köyler
Toplam
2010
12942
48429
61371
2007
2000
14114
41449
55563
1997
15070
34606
49676
1990
16418
39179
55597
BAŞKALE İLÇE TURİZİM
İlçe turizm bakımından zengindir. Türkiye'de 2 Farklı yerde bulunan ve dünya harikaları arasına giren Peribacaları ve Travertenler bu küçük ilçede de bulunmaktalar.. Duyulmamasının nedeni ise bakımsızlık ve duyarsızlık denilebilir. Butür yerleri görebilmek için ayrı ayrı iki farklı yer gezmek yerine Başkale'de birbirine yaklaşık 60 km uzaklıkta bulunan peribacalarını ve travertenleri görmek mümkün... Şuanda turizme elverişli hale getirmek için çalışmalar sürmektedir.


Şehir

İspiriz Dağı'nın eteğinde Büyük Zap Suyu vadisinde kurulmuş olan Başkale kenti gelişmekte olan bir yerleşim merkezidir. Van-Hakkâri yolu üzerinde yer alan kent il merkezi Van'a 112 km uzaklıktadır. Başkale Belediyesi 1926'da kurulmuştur